Hoạt động gần đây của trang web

19:12, 12 thg 5, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Cung cấp thông tin cấp Giấy
19:11, 12 thg 5, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Cung cấp thông tin cấp Giấy
00:00, 10 thg 5, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Phần mềm chuyên ngành
20:10, 9 thg 5, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Phần mềm chuyên ngành
20:08, 9 thg 5, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Phần mềm chuyên ngành
18:35, 16 thg 4, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Phần mềm chuyên ngành
20:46, 10 thg 4, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Cấp Giấy tổ chức
20:46, 10 thg 4, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Cấp Giấy tổ chức
20:45, 10 thg 4, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Cấp Giấy tổ chức
20:33, 10 thg 4, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Cấp Giấy tổ chức
20:30, 10 thg 4, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Cập nhật cấp Giấy tổ chức
20:09, 10 thg 4, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Cập nhật cấp Giấy tổ chức
20:08, 10 thg 4, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Cập nhật cấp Giấy tổ chức
20:06, 10 thg 4, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Cập nhật cấp Giấy tổ chức
22:37, 3 thg 3, 2019 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Nhà, đất được bồi thường, tái định cư sắp được miễn lệ phí trước bạ
18:16, 25 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
18:16, 25 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
18:15, 25 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
18:14, 25 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
18:11, 25 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Điểm sáng từ dự án đất đai
23:20, 18 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Luật
17:11, 25 thg 11, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
17:10, 25 thg 11, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
17:05, 25 thg 11, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
18:15, 17 thg 11, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa 6 điều kiện để nhà xây trái phép không bị tháo dỡ

cũ hơn | mới hơn