Pháp luật‎ > ‎

Thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ thu hồi trên 5 tỷ đồng

đăng 17:35, 8 thg 12, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 17:36, 8 thg 12, 2011 ]
Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 176/QĐ-BXD ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ và hai dự án: Đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc; đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã kết luận đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra.

Theo Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, về xử lý về trách nhiệm:

Đề nghị UBND thành phố Cần Thơ cần chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm theo quy định hiện hành đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót theo nội dung thanh tra; Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân về những sai sót theo nội dung thanh tra; Chỉ đạo Chủ đầu tư tổ chức xây dựng và ban hành theo quy định của pháp luật một số định mức, đơn giá chưa có trong hệ thống định mức xây dựng để áp dụng.

Đối với Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ: Cần tiến hành xây dựng định mức, đơn giá cho một số công tác như: Thi công giếng cát, bơm cát đắp nền đường, lao lắp dầm cầu bằng cần cẩu,... trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công thực tế của công trình.Tổ chức kiểm điểm theo quy định hiện hành đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót trong công tác thiết kế; lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình; Chấn chỉnh Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông, Tư vấn thiết kế phải thực hiện nghiêm công tác lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán theo đúng quy định của pháp luật; Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông, các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan rà soát và khắc phục các sai sót đã nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra, báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Xây dựng; Hạn chế giao tiếp nhiệm vụ cho những Nhà thầu tư vấn mắc nhiều sai sót mà Đoàn thanh tra đã nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông và các nhà thầu tư vấn thiết kế, giám sát, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá lựa chọn nhà thầu: Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo và cá nhân liên quan đến các sai sót theo các nội dung thanh tra; Tăng cường kiểm tra soát xét kỹ hồ sơ thiết kế, dự toán tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình; thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật trong công tác lựa chọn nhà thầu trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Các nhà thầu tư vấn thiết kế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc đưa ra các giải pháp và thiết kế chưa đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật, gây lãng phí kinh phí đầu tư như giải pháp xử lý nền đất yếu bằng giếng cát, . . . thiết kế mối nối cọc bê tông cốt thép bằng mối nối thép hộp; Nghiệm thu, thanh quyết toán phải rà soát khối lượng phù hợp với khối lượng thực tế thi công, biện pháp thi công với gói thầu chỉ định thầu và chỉ dẫn kỹ thuật thi công được duyệt. Tuân thủ đúng theo các văn bản hướng dẫn về định mức, đơn giá của Nhà nước.

Đối với các nhà thầu thi công: Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo, giám đốc điều hành và cá nhân liên quan đến các sai sót theo các nội dung thanh tra; Thực hiện nghiêm túc các quy định khi lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng; lập dự toán chi tiết các hạng mục công trình phải phù hợp với biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật thi công được duyệt và tuân thủ đúng theo các văn bản hướng dẫn về định mức, đơn giá của Nhà nước.

Về xử lý về tài chính: Tổng giá trị nghiệm thu, thanh toán không đúng: 8.852,977 triệu đồng.: (Số tiền thu hồi về tài khoản của Chủ đầu tư: 5.107,022 triệu đồng; Số tiền giảm trừ khi thanh toán: 3.745,955 triệu đồng).

Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi số tiền 5.107,022 triệu đồng về tài khoản của Chủ đầu tư do đã thanh toán không đúng cho một số nhà thầu, đồng thời giảm trừ khi thanh toán số tiền 3.745,955 triệu đồng. Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Thanh tra Bộ Xây dựng (yêu cầu gửi kèm xác nhận của Kho bạc Nhà nước đối với số tiền thu hồi về tài khoản của Chủ đầu tư). Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng, làm cơ sở để thanh, quyết, toán công trình sau khi có định mức, đơn giá một số công tác nêu trên được phê duyệt.

 Nguồn : http://www.moc.gov.vn

Ảnh : Internet

Comments