Pháp luật‎ > ‎

Ông Đan Đức Hiệp làm Tổ trưởng Tổ công tác Tiên Lãng, Hải Phòng

đăng 20:05, 12 thg 2, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 20:07, 12 thg 2, 2012 ]
Theo Kế hoạch vừa được UBND thành phố Hải Phòng ban hành, ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết vụ việc ở Tiên Lãng.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Đan Đức Hiệp làm Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết vụ việc ở Tiên Lãng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB – VPCP ngày 10/02/2012 của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 12/02/2012 củaBan Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền vừa ký ban hành Kế hoạch số 648/KH-UBNDngày 12/2/2012 nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, thành lập Tổ công tác của thành phố đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Tổ trưởng; đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách ngành làm Tổ phó thường trực.

Kế hoạch cũng chỉ rõ, các sở, ngành, cơ quan liên quan và chính quyền huyện Tiên Lãng phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng cán bộ và các điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổng hợp tình hình để UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3/2012.

Kế hoạch cũng chỉ rõ các công việc cần thực hiện trên 4 nhóm nội dung với thời hạn hoàn thành cụ thể.

Về các nội dung nhiệm vụ về quản lý đất đai, UBND thành phố giao UBND huyện Tiên Lãng tiến hành thu hồi các Quyết định thu hồi đất số 460/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, số 461/QĐ-UBND ngày 7/4/2009, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 3307/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND huyện Tiên Lãng.

UBND huyện Tiên Lãng thành lập Đoàn Thanh tra rà soát các vi phạm sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn như: cho thuê lại đất, nợ đọng nghĩa vụ sử dụng đất và các vi phạm khác (nếu có), kết luận, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, xem xét, triển khai các thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003. Trường hợp vướng mắc, lập phương án cụ thể,  thống nhất, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi thực hiện.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, giao Thanh tra thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Phòng tiếp công dân thành phố rà soát, đề xuất các biện pháp chủ động giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai, không để phát sinh phức tạp.

Về các nhiệm vụ của các cơ quan bảo vệ pháp luật, Công an thành phố khẩn trương hoàn thành việc điều tra, kết luận vụ án phá nhà coi đầm để truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật; xác minh, điều tra làm rõ việc đánh bắt thủy sản trong đầm, công khai kết luận, nếu có dấu hiệu vụ án hình sự, khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an thành phố khẩn trương hoàn thành kết luận điều tra vụ án “ giết người và chống người thi hành công vụ” để truy tố, xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.

Về các nhiệm vụ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính đối với vụ việc, UBND huyện Tiên Lãng thực hiện thủ tục đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch HĐND xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang Lê Thanh Liêm; tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất; có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao tại Công văn số 4778/UBND-ĐC ngày ngày 17/8/2011  về việc hướng dẫn UBND huyện Tiên Lãng thực hiện việc cưỡng chế đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong nội dung này, tập thể lãnh đạo UBND thành phố kiểm điểm các nội dung: Đồng ý chủ trương đề nghị của UBND huyện Tiên Lãng về việc cưỡng chế thu hồi đất; khi vụ việc xảy ra chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; báo cáo chưa đầy đủ - nghiêm túc với Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời, kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc qua vụ việc này; có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh toàn diện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, không để xẩy ra vụ việc tương tự.

UBND thành phố cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, đình chỉ xét xử phúc thẩm tại Tòa án nhân dân thành phố.

Về nhóm các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, UBND thành phố yêu cầu thông tin kịp thời kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB – VPCP ngày 10/02/2012 của Văn phòng Chính phủ và kết quả khắc phục hậu quả việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, tạo sự đồng thuận trong giải quyết theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

 Nguồn : http://baodientu.chinhphu.vn

Comments