Pháp luật‎ > ‎

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: 5 bài học qua vụ Tiên Lãng

đăng 20:14, 15 thg 2, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương
Ông Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết thành phố rút ra 5 bài học lớn từ vụ việc tại Tiên Lãng.

Ông Dương Anh Điền khẳng định, vụ việc ở Tiên Lãng không chỉ bộc lộ những bất cập về luật pháp, những thiếu sót trong thực hiện chính sách đối với nông dân, mà còn cho thấy những khâu yếu trong công tác cán bộ, những yếu kém của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ - vấn đề đang được đặt ra trong công tác xây dựng Đảng cần được chấn chỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Bài học sâu sắc nhất mà thành phố rút ra qua vụ việc là về công tác dân vận. Nếu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động quần chúng, thì vụ việc đáng tiếc này đã không xảy ra.

Bài học thứ hai là việc tôn trọng, chấp hành và thực thi luật pháp. Nếu như chính quyền huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật về đất đai của ông Đoàn Văn Vươn từ khi lấn chiếm đất (dù đã xử lý vi phạm hành chính), các cấp chính quyền, bộ máy tư pháp nắm vững và chấp hành nghiêm luật pháp thì sự việc đã không phức tạp và kéo dài. Ngay cả khi ông Đoàn Văn Vươn phá rừng phòng hộ thì việc xử lý của huyện Tiên Lãng cũng thiếu kiên quyết, đến khi cưỡng chế thu hồi đất lại không theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bài học thứ ba là việc kiểm soát các quyết định hành chính, các văn bản hành chính. Nếu các cơ quan chức năng của thành phố và của huyện Tiên Lãng nắm chắc, áp dụng đầy đủ các nội dung mới của Luật Đất đai năm 2003 thì sẽ không xảy ra việc ban hành các quyết định sai.

Bài học thứ tư là việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, công tác kiểm tra đôn đốc của cấp trên (dù đã phân cấp nhưng trong quá trình thực hiện vẫn phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát). Thành phố đã lên kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cán bộ, công chức từ thành phố đến cơ sở về các quy định của pháp luật trong quản lý đất đai, nhất là về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất.

Bài học thứ năm là công tác thông tin, tuyên truyền cần chủ động, thẩm tra kỹ lưỡng và nhất quán trong việc cung cấp thông tin, xử lý các tình huống.

“Chúng tôi cho rằng, 5 bài học trên không chỉ là bài học của riêng Hải Phòng, mà còn là bài học chung của các địa phương khác trên cả nước trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, ông Dương Anh Điền nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng khẳng định, triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hải Phòng chủ trương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Thành ủy, sự điều hành của UBND thành phố, bảo đảm nhanh gọn, chính xác, khách quan, chủ động tranh thủ sự hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Trung ương, không để phát sinh những sai sót mới, sớm ổn định tình hình ở huyện Tiên Lãng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Nguồn : http://www.baotuyenquang.com.vn 

 

Comments