Phần mềm quản lý hồ sơ địa chính Vilis 2.0

đăng 18:00, 8 thg 9, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 18:16, 10 thg 4, 2012 ]

Giới thiệu phiên bản ViLIS 2.0

Theo kế hoạch phát triển phần mềm ViLIS, sau khi phát hành phiên bản phần mềm ViLIS 1.0 (phiên bản chuẩn, chạy trên các máy đơn) và phiên bản 1.a (phiên bản chạy trên mạng thông tin), Trung Tâm Viễn Thám Quốc Gia đã tiến hành xây dựng phiên bản 2.0 của phần mềm ViLIS. Hiện nay ViLIS phiên bản 2.0 đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, kiểm tra (beta test). Phiên bản 2.0 của ViLIS được xây dựng dựa trên các phát triển mới nhất của công nghệ ArcGIS của hãng ESRI (Hoa Kỳ) và công nghệ thông tin như webGIS, C#.NET, ASP.NET.

I. NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

I.1. Công nghệ nền:

Phiên bản 2.0 của ViLIS được xây dựng dựa trên các phát triển mới nhất của công nghệ ArcGIS của hãng ESRI (Hoa Kỳ) và công nghệ thông tin như webGIS, .NET, ASP.NET, PHP:

-  Phiên bản ViLIS 2.0 xây dựng trên môi trường .NET của Microsoft, có kiến trúc rất mềm dẻo, linh hoạt, có thể dễ dàng mở rộng và hỗ trợ nhiều ứng dụng.

-  Phiên bản ViLIS 2.0 sử dụng chuẩn Unicode cho CSDL thuộc tính, hệ tọa độ chuẩn VN2000 cho CSDL bản đồ.

-  Phiên bản ViLIS 2.0 có khả năng chạy độc lập (Desktop), chạy trên môi trường mạng khách/chủ (Client/Server) và một số mô đun trên nền Web.

-  Phiên bản ViLIS 2.0 có khả năng cho phép người sử dụng tự định nghĩa quy trình làm việc.

- Phiên bản ViLIS 2.0 cho phép người sử dụng tự viết phần mở rộng đặc thù (Extension) nhúng tích hợp với sản phẩm đã được phân phối.

-  Phiên bản ViLIS 2.0 được cấu thành từ rất nhiều phân hệ đáp ứng được đặc thù của các địa phương trong lĩnh vực quản lý đất đai nói riêng và lĩnh vực GIS nói chung.

I.2. Công nghệ CSDL:

ViLIS 2.0 sử dụng công nghệ ánh xạ cơ sở dữ liệu đối tượng tới cơ sở dữ liệu quan hệ. Công nghệ này cho phép thay đổi hệ quản trị CSDL nền mà không ảnh hưởng tới ứng dụng chạy trên nó. Do đó ViLIS 2.0 có khả năng chạy trên nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL và rất phù hợp với nhu cầu triển khai ở các địa phương trên toàn quốc.

I.3.  Công nghệ bản đồ:

ViLIS 2.0 sử dụng công nghệ bản đồ ArcGIS Engine của hãng ESRI lập trình trên môi trường .NET nên có khả năng triển khai trên các máy cài hệ điều hành Windows, Linux.

ArcGIS Engine là một bộ thư viện phát triển cho phép tạo các ứng dụng độc lập. ArcGIS Engine bao gồm tập lõi các thành phần công nghệ trong sản phẩm ArcGIS Desktop do đó hỗ trợ đầy đủ các chức năng của một hệ thông tin địa lý.

Giải pháp sử dụng công nghệ ArcGIS Engine kết hợp với các sản phẩm khác của ESRI (ví dụ như: ArcSDE, ArcGIS Server, ArcPad …) tạo thành một giải pháp toàn diện, dễ dàng triển khai, và mở rộng.

I.4.  Công nghệ bảo mật:

Phiên bản ViLIS 2.0 có khả năng bảo mật rất cao. Các dữ liệu nhạy cảm đều được mã hóa bằng thuật toán RSA đảm bảo tính an toàn, không để lộ thông tin. Việc truy cập vào hệ thống được phân thành nhiều lớp kiểm tra do đó đảm bảo an ninh mạng.

Một số các thuật toán áp dụng trong phiên bản ViLIS 2.0:

-  Mật khẩu mã hóa 1 chiều (hash password)

-  Sử dụng chính sách mã hóa mật khẩu của Windows Server 2003, 2005 (Password Policy).

-  Sử dụng xác thực khi truy cập ViLIS Portal bằng phương pháp RSA Token.

-  Riêng phiên bản ViLIS 2.0 chạy với hệ quản trị Oracle được sử dụng thêm công nghệ mã hóa dữ liệu trong suốt (Transparent Data Encryption).

II. KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI

II.1. Phiên bản ViLIS 2.0 Express:

Phiên bản ViLIS 2.0 Express trên môi trường .NET sử dụng công nghệ:

-  Microsoft SQL Server 2005 Express Edition: Miễn phí

- ArcGIS Engine

Ưu điểm của phiên bản ViLIS 2.0 Express:

- Quản trị CSDL rất đơn giản linh động, khả năng triển khai lớn, giá thành thấp.

- CSDL bản đồ và thuộc tính được lưu trong hệ quản trị CSDL SQL Server Express trên máy chủ đảm bảo tính thống nhất, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

-  ViLIS 2.0 có khả năng kết nối, hiển thị, chỉnh sửa trực tiếp CSDL bản đồ lưu trong SQL Express bằng công nghệ ArcGIS Engine không thông qua sản phẩm ArcSDE do đó giảm tối đa giá thành triển khai.

-  Hiển thị bản đồ nhanh, xử lý bản đồ tập trung theo mô hình Client/Server, tuân theo chuẩn quốc tế.

Một số hạn chế:

- Phụ thuộc giới hạn của bộ Microsoft SQL Server 2005 Express: giới hạn CSDL 4Gb, chỉ hỗ trợ 1 CPU, 1 Gb RAM

- Phụ thuộc khả năng kết nối ArcGIS Engine tới SQL Express: cho phép 3 truy nhập đồng thời tới CSDL bản đồ trong đó chỉ cho phép 1 truy nhập có quyền chỉnh sửa bản đồ.

Bản quyền phần mềm/thư viện kèm theo:

-   ArcGIS Engine Runtime (bắt buộc)

-   ArcGIS Engine 3D (tùy chọn)

-   ArcGIS Engine Spatial (tùy chọn)

II.2. Phiên bản ViLIS 2.0 Standard

Phiên bản ViLIS 2.0 Standard chạy trên  nền các công nghệ:

-  Microsoft SQL Server 2005

-  ArcGIS Engine

-  ArcSDE for Microsoft SQL Server

Ưu điểm của phiên bản ViLIS 2.0 Standard:

- Quản trị CSDL đơn giản, linh động, dễ triển khai, giá thành hợp lý.

- CSDL bản đồ và thuộc tính được lưu trong hệ quản trị CSDL SQL Server trên máy chủ đảm bảo tính thống nhất, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

- Kết nối CSDL bản đồ thông qua công nghệ ArcSDE của hãng ESRI đảm bảo khả năng tác nghiệp đồng thời với khối lượng dữ liệu lớn.

- Hiển thị, cập nhật bản đồ nhanh, xử lý tập trung theo mô hình Client/Server, tuân theo chuẩn quốc tế.

Bản quyền phần mềm/thư viện kèm theo:

-  Microsoft SQL Server 2005 (bắt buộc)

-  ArcGIS Engine Runtime (bắt buộc)

-  ArcGIS Engine 3D (tùy chọn)

-  ArcGIS Engine Spatial (tùy chọn)

II.3. Phiên bản ViLIS 2.0 Enterprise

Phiên bản ViLIS 2.0 Enterprise chạy trên  nền các công nghệ:

-  Oracle

-  ArcGIS Engine

-  ArcSDE for Oracle

Ưu điểm của phiên bản ViLIS 2.0 Enterprise:

-  Quản lý CSDL lớn, đa dạng, phù hợp với các đơn vị quản lý dữ liệu thông tin địa lý (GIS) hoặc triển khai cấp quốc gia.

-  CSDL bản đồ và thuộc tính được lưu trong hệ quản trị CSDL Oracle trên máy chủ đảm bảo tính thống nhất, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

-  Kết nối CSDL bản đồ thông qua công nghệ ArcSDE của hãng ESRI đảm bảo khả năng tác nghiệp đồng thời với khối lượng dữ liệu lớn.

- Hiển thị, cập nhật bản đồ nhanh, xử lý tập trung theo mô hình Client/Server, tuân theo chuẩn quốc tế.

- CSDL được bảo mật tốt nhất bằng thuật toán Transparent Data Encryption.

Một số hạn chế:

- Quản trị CSDL phức tạp, cần cán bộ quản trị hệ thống có trình đô cao

Bản quyền phần mềm/thư viện kèm theo:

-  Oracle (bắt buộc)

-  ArcGIS Engine Runtime (bắt buộc)

-  ArcGIS Engine 3D (tùy chọn)

-  ArcGIS Engine Spatial (tùy chọn)

II.4. Các phân hệ của phiên bản ViLIS 2.0

Phiên bản ViLIS 2.0 bao gồm các phân hệ sau:

-   Phân hệ quản trị người sử dụng (ViLIS User Management)

-  Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu (ViLIS Database Administration)

-  Phân hệ quản trị danh mục (ViLIS Catalog Management)

-  Phân hệ biên tập bản đồ (ViLIS Map Editor)

-  Phân hệ tra cứu tìm kiếm (ViLIS Search)

-  Phân hệ kê khai đăng ký QSD đất  và tài sản trên đất(ViLIS Parcel Registration)

-  Phân hệ kê khai đăng ký quyền sở hữu nhà (ViLIS House Registration)

-  Phân hệ hồ sơ địa chính (ViLIS Cadastral Document)

-  Phân hệ quản lý kho hồ sơ địa chính (ViLIS Cadastral Store)

-  Phân hệ biểu đồ thống kê (ViLIS Statistics Diagram)

-  Phân hệ trợ giúp quy hoạch và đền bù giải tỏa ( ViLIS Land Planning)

-  Phân hệ trợ giúp định giá đất ( ViLIS Land Value)

-  Phân hệ quản lý bản đồ trong không gian ba chiều (ViLIS Scene 3D)

III.     Kết luận

Qua một quá trình triển khai áp dụng trong thực tế, phần mềm ViLIS đã ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn các nội dung phức tạp và đa dạng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Phần mềm ViLIS được định hướng phát triển trong quá trình hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở nước ta cũng như bắt kịp sự phát triển của những công nghệ mới hiện nay

 Phiên bản
 Cập nhật
 Download
 
Vilis 2.0 dự án VLap
 
18/7/2011

 
Vilis 2.0 phiên bản Standard

 
12/8/2011
 
Vilis 2.0 phiên bản Express

 
18/7/2011

Chuyên đổi dữ liệu DataConverter

18/7/2011


Hướng dẫn sử dụng Vilis  Express2.0

 
18/7/2011

Comments