Phần mềm chuyên ngành


Phần mềm biên tập thành lập bản đồ và hồ sơ địa chính Famis

đăng 19:11, 8 thg 9, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 00:35, 8 thg 7, 2016 ]

A. GIỚI THIỆU VỀ FAMIS

Hệ thống phần mềm chuẩn thống nhất trong ngành địa chính phục vụ lập bản đồ và hồ sơ địa chính bao gồm 2 phần mềm lớn : 

"Phần mềm tích hợp cho đo vẽ và bản đồ địa chính (Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Software - FAMIS ) " có khả năng xử lý số liệu đo ngoại nghiệp, xây dựng, xử lý và quản lý bản đồ địa chính số. Phần mềm đảm nhiệm công đoạn từ sau khi đo vẽ ngoại nghiệp cho đến hoàn chỉnh một hệ thống bản đồ địa chính số. Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính kết hợp với cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính để thành một cơ sở dữ liệu vẽ Bản đồ và Hồ sơ địa chính thống nhất. 

"Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính Cadastral Document Database Management System CADDB" là phần mềm thành lập và quản lý các thông tin vẽ hồ sơ địa chính. Hệ thống cung cấp các thông tin cần thiết để thành lập Bộ Hồ sơ Địa chính. Hỗ trợ công tác tra cứu, thanh tra, quản lý sử dụng đất. Cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, thống kê tình hình sử dụng đất .v.v. 

B. CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM FAMIS : 
Các chức năng của phần mềm FAMIS được chia làm 2 nhóm lớn : 
Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu trị đo 
Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính 
Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu trị đo 

a. Quản lý khu đo: FAMIS quản lý các số liệu đo theo khu đo. Một đơn vẽ hành chính có thể được chia thành nhiều khu đo. Số liệu đo trong 1 khu có thể lưu trong 1 hoặc nhiều file dữ liệu. Người dùng có thể tự quản lý toàn bộ các file dữ liệu của ḿnh một cách đơn giản, tránh nhầm lẫn. 

b. Thu nhận số liệu trị đo :Trị đo được lấy vào theo những nguồn tạo số liệu phổ biến nhất ở Việt nam hiện nay : 
Từ các sổ đo điện tử ( Electronic Field Book ) của SOKKIA, TOPCON. 
Từ Card nhớ 
Từ các số liệu đo thủ công được ghi trong sổ đo. 
Từ phần mềm xử lý trị đo phổ biến SDR của DATACOM. 

c. Xử lý hướng đối tượng : Phần mềm cho phép người dùng bật / tắt hiển thị các thông tin cần thiết của trị đo lên màn hình. Xây dựng bộ mã chuẩn. Bộ mã chuẩn bao gồm hai loại mã : Mã định nghĩa đối tượng và mã điều khiển. Phần mềmcó khả năng tự động tạo bản đồ từ trị đo qua quá tŕnh xử lý mã. 

d. Giao diện hiển thị, sửa chữa rất tiện lợi, mềm dẻo. FAMIS cung cấp hai phương pháp để hiển thị, tra cứu và sửa chữa trị đo. 
Phương pháp 1: qua giao diện tương tác đồ họa màn hình. Người dùng chọn trực tiếp từng đối tượng cần sửa chữa qua hiển thị của nó trên màn hình 
Phương pháp 2 : qua bảng danh sách các trị đo. Mỗi một trị đo tương ứng với một bản ghi trong bảng này. 

e. Công cụ tính toán : FAMIS cung cấp rất đầy đủ, phong phú các công cụ tính toán : giao hội ( thuận nghịch), vẽ theo hướng vuông góc, điểm giao, dóng hướng, cắt cạnh thửa .v.v. Các công cụ thực hiện đơn giản, kết quả chính xác. Các công cụ tính toán rất phù hợp với các thao tác đo vẽ mang đặc thù ở Việt nam. 

g. Xuất số liệu: Số liệu trị đo có thể được in ra các thiết bị ra khác nhau : máy in, máy vẽ. Các số liệu này cóng có thể xuất ra dưới các dạng file số liệu khác nhau để có thể trao đổi với các hệ thống phần mềmkhác như SDR. 

h. Quản lývà xử lý các đối tượng bản đồ: Các đối tượng bản đồ được sinh ra qua : tự động xử lý mã hoặc do người sử dụng vẽ vào qua vẽ trị các điểm đo. FAMIS cung cấp công cụ để người dùng dễ dàng lựa chọn lớp thông tin bản đồ cần sửa chữa và các thao tác chỉnh sửa trên các lớp thông tin này. 

C. CÁC CHỨC NĂNG LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH : 

a. Nhập dữ liệu bản đồ từ nhiều nguồn khác nhau : 
Từ cơ sở dữ liệu trị đo. Các đối tượng bản đồ ở bên trị đo được đưa thẳng vào bản đồ địa chính. 
Từ các hệ thống GIS khác. FAMIS giao tiếp với các hệ thống GIS khác qua các file dữ liệu. FAMIS nhập những file sau : ARC của phần mềmARC/INFO ( ESRI - USA) , MIF của phần mềmMAPINFO ( MAPINFO - USA). DXF ,DWG của phần mềmAutoCAD (AutoDesk - USA), DGN của phần mềmGIS OFFICE ( INTERGRAPH - USA ) 
Từ các công nghệ xây dựng bản đồ số : FAMIS giao tiếp trực tiếp với một số công nghệ xây dựng bản đồ số hiện đang được sử dụng ở Tổng cục Địa chính như : ảnh số ( IMAGE STATION), ảnh đơn ( IRASC , MGE-PC), vector hóa bản đồ ( GEOVEC MGE-PC) 

b. Quản lý các đối tượng bản đồ theo phân lớp chuẩn. FAMIS cung cấp bảng phân loại các lớp thông tin của bản đồ địa chính. Việc phân lớp và cách hiển thị các lớp thông tin tuân thủ theo qui phạm của Tổng cục Địa chính. 

c. Tạo vùng, tự động tính diện tích. Tự động sửa lỗi. Tự động phát hiện các lỗi c̣òn lại và cho phép người dùng tự sửa. Chức năng thực hiện nhanh, mềm dẻo cho phép người dùng tạo vùng trên một phạm vi bất kỳ. Cấu trúc file dữ liệu tuân theo theo đúng mô h́nh topology cho bản đồ số vector. 

d. Hiển thị, chọn, sửa chữa các đối tượng bản đồ. Các chức năng này thực hiện dựa trên thị mạnh vẽ đồ họa sẵn có của MicroStation nên rất dễ dùng, phong phú, mềm dẻo, hiệu quả. 

c. Đăng ký sơ bộ ( qui chủ sơ bộ ). Đây là nhóm chức năng phục vụ công tác qui chủ tạm thời. Gán, hiển thị, sửa chữa các thông tin thuộc tính được gắn với thửa. 

d. Thao tác trên bản đồ địa chính. Bao gồm các chức năng tạo bản đồ địa chính từ bản đồ gốc. Tự động vẽ khung bản đồ địa chính. Đánh số thửa tự động. 

e. Tạo hồ sơ thửa đất. FAMIS cho phép tạo các loại hồ sơ thông dụng vẽ thửa đất bao gồm : Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, Trích lục, Giấy chứng nhận. Dữ liệu thuộc tính của thửa có thể lấy trực tiếp qua quá tŕnh qui chủ tạm thời hoặc móc nối sang lấy trong cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính. 

f. Xử lý bản đồ : FAMIS cung cấp một số phép xử lý, thao tác thông dụng nhất trên bản đồ. 
Nắn bản đồ, chuyển từ hệ thống toạ độ này sang hệ thống tọa độ khác theo các phương pháp nắn affine, porjective. 
Tạo bản đồ chủ để từ trường dữ liệu. Xây dựng các bản đồ theo phân bậc số liệu. Kết hợp các phương pháp phân bậc trong bản đồ học và khả năng biểu diễn ( tô màu) của MicroStation, chức năng này cung cấp cho người dùng một công cụ rất hiệu quả làm việc với các loại bản đồ chuyên đề khác nhau. 
Vẽ nhãn bản đồ từ trường số liệu. Các số liệu thuộc tính gán với các đối tượng bản đồ có thể hiển thị thành các đối tượng đồ họa. Đây là một chức năng thuận tiện cho tŕnh bày và phân tích bản đồ. 

g. Liên kết với cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính. Nhóm chức năng thực hiện việc giao tiếp và kết nối với cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị Hồ sơ Địa chính. Các chức năng này đảm bảo cho 2 phần mềmFAMIS và CADDB tạo thành một hệ thống thống nhất. Chức năng cho phép trao đổi dữ liệu hai chiều giữa 2 cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu Bản đồ Địa chính và cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính , giữa 2 hệ thống phần mềmFAMIS và CADDB.


 Phiên bản
 Cập nhật
 Download
 
Famis phiên bản 2007


2007

Famis 2009
 
2009

 
Famis 2010
 
2010
 
Famis 2010


16/9/2011

Phần mềm quản lý hồ sơ địa chính Vilis 2.0

đăng 18:00, 8 thg 9, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 18:16, 10 thg 4, 2012 ]

Giới thiệu phiên bản ViLIS 2.0

Theo kế hoạch phát triển phần mềm ViLIS, sau khi phát hành phiên bản phần mềm ViLIS 1.0 (phiên bản chuẩn, chạy trên các máy đơn) và phiên bản 1.a (phiên bản chạy trên mạng thông tin), Trung Tâm Viễn Thám Quốc Gia đã tiến hành xây dựng phiên bản 2.0 của phần mềm ViLIS. Hiện nay ViLIS phiên bản 2.0 đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, kiểm tra (beta test). Phiên bản 2.0 của ViLIS được xây dựng dựa trên các phát triển mới nhất của công nghệ ArcGIS của hãng ESRI (Hoa Kỳ) và công nghệ thông tin như webGIS, C#.NET, ASP.NET.

I. NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

I.1. Công nghệ nền:

Phiên bản 2.0 của ViLIS được xây dựng dựa trên các phát triển mới nhất của công nghệ ArcGIS của hãng ESRI (Hoa Kỳ) và công nghệ thông tin như webGIS, .NET, ASP.NET, PHP:

-  Phiên bản ViLIS 2.0 xây dựng trên môi trường .NET của Microsoft, có kiến trúc rất mềm dẻo, linh hoạt, có thể dễ dàng mở rộng và hỗ trợ nhiều ứng dụng.

-  Phiên bản ViLIS 2.0 sử dụng chuẩn Unicode cho CSDL thuộc tính, hệ tọa độ chuẩn VN2000 cho CSDL bản đồ.

-  Phiên bản ViLIS 2.0 có khả năng chạy độc lập (Desktop), chạy trên môi trường mạng khách/chủ (Client/Server) và một số mô đun trên nền Web.

-  Phiên bản ViLIS 2.0 có khả năng cho phép người sử dụng tự định nghĩa quy trình làm việc.

- Phiên bản ViLIS 2.0 cho phép người sử dụng tự viết phần mở rộng đặc thù (Extension) nhúng tích hợp với sản phẩm đã được phân phối.

-  Phiên bản ViLIS 2.0 được cấu thành từ rất nhiều phân hệ đáp ứng được đặc thù của các địa phương trong lĩnh vực quản lý đất đai nói riêng và lĩnh vực GIS nói chung.

I.2. Công nghệ CSDL:

ViLIS 2.0 sử dụng công nghệ ánh xạ cơ sở dữ liệu đối tượng tới cơ sở dữ liệu quan hệ. Công nghệ này cho phép thay đổi hệ quản trị CSDL nền mà không ảnh hưởng tới ứng dụng chạy trên nó. Do đó ViLIS 2.0 có khả năng chạy trên nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL và rất phù hợp với nhu cầu triển khai ở các địa phương trên toàn quốc.

I.3.  Công nghệ bản đồ:

ViLIS 2.0 sử dụng công nghệ bản đồ ArcGIS Engine của hãng ESRI lập trình trên môi trường .NET nên có khả năng triển khai trên các máy cài hệ điều hành Windows, Linux.

ArcGIS Engine là một bộ thư viện phát triển cho phép tạo các ứng dụng độc lập. ArcGIS Engine bao gồm tập lõi các thành phần công nghệ trong sản phẩm ArcGIS Desktop do đó hỗ trợ đầy đủ các chức năng của một hệ thông tin địa lý.

Giải pháp sử dụng công nghệ ArcGIS Engine kết hợp với các sản phẩm khác của ESRI (ví dụ như: ArcSDE, ArcGIS Server, ArcPad …) tạo thành một giải pháp toàn diện, dễ dàng triển khai, và mở rộng.

I.4.  Công nghệ bảo mật:

Phiên bản ViLIS 2.0 có khả năng bảo mật rất cao. Các dữ liệu nhạy cảm đều được mã hóa bằng thuật toán RSA đảm bảo tính an toàn, không để lộ thông tin. Việc truy cập vào hệ thống được phân thành nhiều lớp kiểm tra do đó đảm bảo an ninh mạng.

Một số các thuật toán áp dụng trong phiên bản ViLIS 2.0:

-  Mật khẩu mã hóa 1 chiều (hash password)

-  Sử dụng chính sách mã hóa mật khẩu của Windows Server 2003, 2005 (Password Policy).

-  Sử dụng xác thực khi truy cập ViLIS Portal bằng phương pháp RSA Token.

-  Riêng phiên bản ViLIS 2.0 chạy với hệ quản trị Oracle được sử dụng thêm công nghệ mã hóa dữ liệu trong suốt (Transparent Data Encryption).

II. KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI

II.1. Phiên bản ViLIS 2.0 Express:

Phiên bản ViLIS 2.0 Express trên môi trường .NET sử dụng công nghệ:

-  Microsoft SQL Server 2005 Express Edition: Miễn phí

- ArcGIS Engine

Ưu điểm của phiên bản ViLIS 2.0 Express:

- Quản trị CSDL rất đơn giản linh động, khả năng triển khai lớn, giá thành thấp.

- CSDL bản đồ và thuộc tính được lưu trong hệ quản trị CSDL SQL Server Express trên máy chủ đảm bảo tính thống nhất, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

-  ViLIS 2.0 có khả năng kết nối, hiển thị, chỉnh sửa trực tiếp CSDL bản đồ lưu trong SQL Express bằng công nghệ ArcGIS Engine không thông qua sản phẩm ArcSDE do đó giảm tối đa giá thành triển khai.

-  Hiển thị bản đồ nhanh, xử lý bản đồ tập trung theo mô hình Client/Server, tuân theo chuẩn quốc tế.

Một số hạn chế:

- Phụ thuộc giới hạn của bộ Microsoft SQL Server 2005 Express: giới hạn CSDL 4Gb, chỉ hỗ trợ 1 CPU, 1 Gb RAM

- Phụ thuộc khả năng kết nối ArcGIS Engine tới SQL Express: cho phép 3 truy nhập đồng thời tới CSDL bản đồ trong đó chỉ cho phép 1 truy nhập có quyền chỉnh sửa bản đồ.

Bản quyền phần mềm/thư viện kèm theo:

-   ArcGIS Engine Runtime (bắt buộc)

-   ArcGIS Engine 3D (tùy chọn)

-   ArcGIS Engine Spatial (tùy chọn)

II.2. Phiên bản ViLIS 2.0 Standard

Phiên bản ViLIS 2.0 Standard chạy trên  nền các công nghệ:

-  Microsoft SQL Server 2005

-  ArcGIS Engine

-  ArcSDE for Microsoft SQL Server

Ưu điểm của phiên bản ViLIS 2.0 Standard:

- Quản trị CSDL đơn giản, linh động, dễ triển khai, giá thành hợp lý.

- CSDL bản đồ và thuộc tính được lưu trong hệ quản trị CSDL SQL Server trên máy chủ đảm bảo tính thống nhất, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

- Kết nối CSDL bản đồ thông qua công nghệ ArcSDE của hãng ESRI đảm bảo khả năng tác nghiệp đồng thời với khối lượng dữ liệu lớn.

- Hiển thị, cập nhật bản đồ nhanh, xử lý tập trung theo mô hình Client/Server, tuân theo chuẩn quốc tế.

Bản quyền phần mềm/thư viện kèm theo:

-  Microsoft SQL Server 2005 (bắt buộc)

-  ArcGIS Engine Runtime (bắt buộc)

-  ArcGIS Engine 3D (tùy chọn)

-  ArcGIS Engine Spatial (tùy chọn)

II.3. Phiên bản ViLIS 2.0 Enterprise

Phiên bản ViLIS 2.0 Enterprise chạy trên  nền các công nghệ:

-  Oracle

-  ArcGIS Engine

-  ArcSDE for Oracle

Ưu điểm của phiên bản ViLIS 2.0 Enterprise:

-  Quản lý CSDL lớn, đa dạng, phù hợp với các đơn vị quản lý dữ liệu thông tin địa lý (GIS) hoặc triển khai cấp quốc gia.

-  CSDL bản đồ và thuộc tính được lưu trong hệ quản trị CSDL Oracle trên máy chủ đảm bảo tính thống nhất, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

-  Kết nối CSDL bản đồ thông qua công nghệ ArcSDE của hãng ESRI đảm bảo khả năng tác nghiệp đồng thời với khối lượng dữ liệu lớn.

- Hiển thị, cập nhật bản đồ nhanh, xử lý tập trung theo mô hình Client/Server, tuân theo chuẩn quốc tế.

- CSDL được bảo mật tốt nhất bằng thuật toán Transparent Data Encryption.

Một số hạn chế:

- Quản trị CSDL phức tạp, cần cán bộ quản trị hệ thống có trình đô cao

Bản quyền phần mềm/thư viện kèm theo:

-  Oracle (bắt buộc)

-  ArcGIS Engine Runtime (bắt buộc)

-  ArcGIS Engine 3D (tùy chọn)

-  ArcGIS Engine Spatial (tùy chọn)

II.4. Các phân hệ của phiên bản ViLIS 2.0

Phiên bản ViLIS 2.0 bao gồm các phân hệ sau:

-   Phân hệ quản trị người sử dụng (ViLIS User Management)

-  Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu (ViLIS Database Administration)

-  Phân hệ quản trị danh mục (ViLIS Catalog Management)

-  Phân hệ biên tập bản đồ (ViLIS Map Editor)

-  Phân hệ tra cứu tìm kiếm (ViLIS Search)

-  Phân hệ kê khai đăng ký QSD đất  và tài sản trên đất(ViLIS Parcel Registration)

-  Phân hệ kê khai đăng ký quyền sở hữu nhà (ViLIS House Registration)

-  Phân hệ hồ sơ địa chính (ViLIS Cadastral Document)

-  Phân hệ quản lý kho hồ sơ địa chính (ViLIS Cadastral Store)

-  Phân hệ biểu đồ thống kê (ViLIS Statistics Diagram)

-  Phân hệ trợ giúp quy hoạch và đền bù giải tỏa ( ViLIS Land Planning)

-  Phân hệ trợ giúp định giá đất ( ViLIS Land Value)

-  Phân hệ quản lý bản đồ trong không gian ba chiều (ViLIS Scene 3D)

III.     Kết luận

Qua một quá trình triển khai áp dụng trong thực tế, phần mềm ViLIS đã ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn các nội dung phức tạp và đa dạng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Phần mềm ViLIS được định hướng phát triển trong quá trình hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở nước ta cũng như bắt kịp sự phát triển của những công nghệ mới hiện nay

 Phiên bản
 Cập nhật
 Download
 
Vilis 2.0 dự án VLap
 
18/7/2011

 
Vilis 2.0 phiên bản Standard

 
12/8/2011
 
Vilis 2.0 phiên bản Express

 
18/7/2011

Chuyên đổi dữ liệu DataConverter

18/7/2011


Hướng dẫn sử dụng Vilis  Express2.0

 
18/7/2011

Bentley MicroStation V8i XM v08.11.05.17

đăng 21:07, 25 thg 8, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 00:37, 12 thg 5, 2014 ]

Bentley MicroStation là phần mềm CAD truyền thống và nổi tiếng của tập đoàn Bentley, chuyên cung cấp các giải pháp để tạo, quản trị và xuất bản nội dung thuộc các lĩnh vực kiến trúc, công nghiệp, xây dựng. MicroStation V8 là phiên bản mới nhất được công bố, hỗ trợ toàn diện tất cả các định dạng CAD chuẩn hiện nay là DWG của AutoCAD và DGN của MicroStation. Phiên bản mới này giúp giải quyết một loạt các hạn chế về dung lượng file, kết hợp được dữ liệu 2D và 3D trong cùng một file và hỗ trợ Unicode.

MicroStation là phần mềm nền tảng trong lĩnh vực phần mềm thiết kế trợ giúp bằng máy tính Computer Aided Design (CAD) và thông tin địa lý (GIS). MicroStation hỗ trợ tất cả các định dạng CAD chuẩn trên thế giới hiện nay; cho phép bảo mật các dữ liệu thiết kế; kết hợp cả dữ liệu thiết kế 2D và 3D; xử lý ảnh trong lĩnh vực làm bản đồ; hỗ trợ Unicode; hỗ trợ các hệ CSDL Oracle. MS SQL, Sybase, Informix, Access.

 - Được thiết kế như là phần mềm CAD nền tảng, tập trung hỗ trợ cho các chức năng thiết kế AEC - Khả năng tương tác giữa các loại dữ liệu CAD chuẩn và quản lý thay đổi trong luồng làm việc. - Được thiết kế để tăng cường khả năng làm việc cộng tác. - Cung cấp khả năng mô hình hoá và các công cụ hình dung cho đối tượng thiết kế

 - MicroStation hỗ trợ tất cả các định dạng CAD chuẩn trên thế giới hiện nay; cho phép bảo mật các dữ liệu thiết kế; kết hợp cả dữ liệu thiết kế 2D và 3D; xử lý ảnh trong lĩnh vực làm bản đồ; hỗ trợ Unicode; hỗ trợ các hệ CSDL Oracle. MS SQL, Sybase, Informix, Access - Phần mềm đã được chào bán tại kỳ SoftMart 2003

 - GPPM đã được doanh nghiệp trong nước sử dụng, cụ thể là 1. Các phòng ban, công ty làm bản đồ - Cục đo đạc bản đồ - Bộ tài nguyên môi trường 2. Các phòng ban, công ty làm bản đồ - Cục bản đồ quân đội – BTTM 3. Vietsovpetro, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT - GPPM đã được doanh nghiệp nước ngoài sử dụng.

 - Cấu hình thiết bị ứng dụng: Tối thiểu RAM 128 MB, Intel® Pentium® or AMD AthlonTM - Hệ điều hành: Chạy trên các hệ điều hành Win98, WinNT, WinXP, Win2000, Vista.

 MicroStation V8 hiện nay đã giải quyết được một loạt các hạn chế về dung lượng file. Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực làm bản đồ, nhất là khi phát triển các bản đồ địa hình mô phỏng chi tiết cần đến dựng lưới và phân tính bề mặt. Phương thức phân chia lớp thông tin trong giới hạn từ 0-63 lớn đã bị loại bỏ mà thay bằng số các lớp thông tin theo nhu cầu người sử dụng.

 Tính linh hoạt trong sử dụng của MicroStation V8 được thể hiện qua việc kết hợp dữ liệu 2D và 3D trong cùng một file. Người sử dụng có thể nhanh chóng gắn một file tham chiếu 2D trên một file địa hình 3D. Một ảnh nền bản đồ cho địa hình cũng có thể được thể hiện ở tất cả các góc cạnh nhìn từ vị trí phẳng cho đến vị trí phối cảnh. Trong thiết kế kiến trúc, người kĩ sư bên cạnh bản vẽ phối cảnh, họ có thể nhanh chóng đưa một mô tả thiết kế chi tiết bản vẽ phối cảnh ở dạng 2D để bổ xung thông tin bản vẽ. MicroStation V8 có thể coi như là một ứng dụng đồ hoạ kết hợp nhuần nhuyễn giữa thiết kế 2D và 3D trong tất cả mọi lĩnh vực có liên quan. 

 Khả năng hỗ trợ Unicode lần đầu tiên được đưa vào trong MicroStation V8, cho phép các tài liệu, các bản thiết kế ở dạng quốc tế hoá và cũng đáp ứng được các yêu cầu và quy định về văn bản ở Việt Nam. Hiện nay MicroStation V8 hỗ trợ cho các hệ cơ sở dữ liệu Oracle. MS SQL, Sybase, Informix, Access. MicroStation V8 còn là một môi trường phát triển ứng dụng trên môi trường CAD hoàn chỉnh bằng việc hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình Visual Basic, MicroStation Basic, MDL, người sử dụng có thể sử dụng bộ công cụ Visual C++ hoặc .NET. để viết mã và gỡ rối trương trình. MicroStation V8 cung cấp một nền tảng công nghệ tiên tiến toàn diện cho môi trường thiết kế công nghiệp cao cấp....

Link Download Full : Download 

1-3 of 3