Phần mềm chuyên ngành

I- Vilis phục vụ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

 Thứ tựMô Tả    
 Tập tin

 1

Vilis phiên bản Arcgis 10.1 (Update ngày 27.04.2020)
https://mega.nz/file/BNoD1RKS#ClMBO6Gc-PP2olTAUmHahG88CTpGr0csWJWaR9z7an8
 
          2

ARCENGINE 10.1

3

Hướng dẫn cài đặt ARCENGINE10.1

 4
 
Hướng dẫn sử dụng Vilis

 5

Microsoft SQL Server Express 2008 R2
 
6

Hướng dẫn cài SQL Server 2008

 7

 Update địa danh và mục đích sử dụng
https://drive.google.com/file/d/0BycLHAID9NpXZW5vZEYxLUVWNWs/view?usp=sharing

II- TKTool phục vụ thống kê, kiểm kê đất đai

 Thứ tựMô Tả    
 Tập tin

 1

Phần mềm TKTool
https://drive.google.com/file/d/0B2TEssGZI8N7U0VNTFFKQXJEMkk/view
 
           2

Hướng dẫn cài đặt TKTool
http://www.tmn.com.vn/Soft/download/kkd15/CaiDatTK2015.doc

3

Hướng dẫn cài đặt Arcgis Engine 9.3
http://www.tmn.com.vn/Soft/download/kkd15/huongdancaidatArcgisRuntime.zip

 4

 
Hướng dẫn cài đặt SQL, Arcgis Runtime, TKTool và HD biên tập Bản đồ khoanh vẽ
 https://drive.google.com/folderview?id=0BycLHAID9NpXbU5QS1VCSnVENXc&usp=sharing
 
5

Phần mềm FME 32bit (chuyển đổi Seedfile) + Medicine
 http://downloads.safe.com/fme/2016/fme-desktop-b16494-win-x86.msi

III- Phần mềm chuyên ngành

 Thứ tự Mô Tả    
 Tập tin

 1


Phần mềm biên tập bản đồ địa chính Microstation SE
 
2


Phần mềm Thống kê, kiểm kê đất đai TK05 V2.1  
 
3
  

Phần mềm kiểm kê đất đai của Tổ chức CT31

4


Dữ liệu Thống kê đất đai TPCT 2010
 
5


Phần mềm Vilis 2.0 dự án VLap

6


Phiên bản Vilis Express 2.0
 
7


Phần mềm Vilis Standard 2.0

 
8

 
Phần mềm chuyển đổi dữ liệu Dataconverter


 9


Phần mềm Famis

10


Microsoft SQL Server 2005 Express Editor 
http://www.mediafire.com/folder/d6i1ur1fuh1j39q,46zb6u3l9478161/shared
 
11

Microstation V8i SS4 832 


IV- Hướng dẫn sử dụng

 Thứ tựMô Tả    
 Tập tin

 1

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm TK05

V- Phần mềm hỗ trợ

 Thứ tựMô Tả    
 Tập tin

 1

Phần mềm Teamview V7.0.123.13
 
            2

Phần mềm Teamview V8.0.16642


3

Unikey 4 Aero Plus.rar

4


Vietkey 2000 Full   


 5

 
DirecTransFile V2.1 - Chia sẽ dữ liệu trực tuyến
 
6

 
Hỗ trợ đọc file Word 2010 trên Word 2003
 

 7

 

Skype 6.1.0.129 Final - Trình chat voice hàng đầu thế giớiComments